درباره آموزش مجازی برهان

درباره ما

درباره موسسه آموزش عالی آزاد برهان موسسه آموزش عالی آزاد برهان با مجوز قطعی به شماره 24/1556 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تخصصی ترین مرکز عالی آموزش و مشاوره در زمینه های مدیریتی با گرایشهای مختلف،مالی،بازرگانی،وکالت،کارشناسی ارشد فراگیر ، دوره های آموزش جامع بورس و سرمایه گذاری ، دوره های جامع حسابداری و کاردانی مدیریت کسب و کار از سال 1384 در استان اصفهان مشغول به فعالیت می باشد،همچنین ...