دوره ها

1,490,000 تومان
مشاهده ی دوره

گمرک و ترخیص کالا آنلاین

1,750,000 تومان
مشاهده ی دوره

کارگاه آسیب شناسی

2,400,000 تومان
مشاهده ی دوره

کارگاه طرحواره درمانی

4,500,000 تومان
مشاهده ی دوره

درمان شناختی رفتاری CBT آنلاین

720,000 تومان
مشاهده ی دوره

نرم افزار حسابداری پارسیان آنلاین

1,100,000 تومان
مشاهده ی دوره

حسابداری مالیاتی آنلاین