دوره ها
«آکادمی مدیریت و رهبری»

1,490,000 تومان
مشاهده ی دوره

گمرک و ترخیص کالا آنلاین

3,500,000 تومان
مشاهده ی دوره

دیجیتال مارکتینگ آنلاین

5,500,000 تومان
مشاهده ی دوره

مدیریت فروش آنلاین

10,100,000 تومان
مشاهده ی دوره

مدیریت ارشد کسب و کار MBA

6,300,000 تومان
مشاهده ی دوره

بازرگانی بین الملل آنلاین